İNŞAAT

İNŞAAT
Her türlü taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, pak ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işleri anahtar teslimi taahhüt etmek, Türkiye Cumhuriyeti devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığı bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel kuruluşları tarafından yurt ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayanas-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, Her türlü bina büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmeti olarak plan, proje, teknik hesaplar danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, Durum (halihazır) kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon palanlarının yapımı, Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köpü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak, şirket yurt içi ve yurt dışı yol köprü, baraj, liman, oluk, toplu konut ve hastene gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdün de bulunabilir. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımı yapmık. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. 


Her nevi cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işleri yapmak, demir çelik ürünleri; saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galveniz saç, lülçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, itlahat ve ihracatını yapmak, boru, dikişli ve çelik çeme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımını yapmak Bilimum hırdavat malzemelerinin pazarlanması, toptan alım ve satımını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, bijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı ve ticaretini yapmak, Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak imalatını yapmak, bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matmap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım ve tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 

Elektrik ve elektronik donanımlı pano, maine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurt içi ve yurt dışına satabilir. Sabit değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımını yapmak. 


Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin yurtiçi ve yurt dışında pazarlanması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve tasımını gerçekleştirmek, şarjlı ve kuru pillerin alım satımını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, laahhütlere girmek, bu işler içingerekli organizasyonları kurmak, sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yarı malzemelerinin imalatını, alım satımını yapmak, boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerin imalatını yapmak. 


Metal ve oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerin imalatını yapmak, almak ve satımını gerçekleştirmek. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binaları çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak ısı yalıtımlı giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak, binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatını alımı ve satımını yapmak, Tüm kimyevi maddelerin alımını satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 


Her türlü plastik, mukavva maddelerinin alımı satımı ve üretimini yaparak hammadde olarak kullanıldığı tesisler, fabrikalar kurmak, almak ve satmak. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinde ve yurt dışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden alımını satımını yapmak tesis ve fabrikalar kurmak, kereste tomruk, mdf, yonga levhaları ve sunta alım ve satını yapmak, Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai eve sair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlara çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işleri yapmak, bu hizmet montajlar için gerekli araç gereç, makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamamak kiraya vermek.

Sıhke Caddesi Özel İdare İş Hanı Giriş Kat:1 No:15 İpekyolu / VAN
0 (432) 216 63 84
info@irezbeton.com.tr